Wstrząs septyczny

Szok septyczny jest trudny do zdefiniowania, trudny do zbadania, a nawet trudniejszy w leczeniu (wskaźniki umieralności przekraczają 50 procent). Z tych powodów wstrząs septyczny stał się b.te noire całego pokolenia lekarzy intensywnej terapii. Ta książka porusza temat z dwóch szerokich punktów widzenia: patofizjologii i zarządzania klinicznego. Książka jest wielorakie i ma wyraźnie galijski charakter: większość autorów pochodzi z Francji, a kilka pochodzi z Holandii i Wielkiej Brytanii. Zawiera mnóstwo informacji i jest bardziej podręcznikiem na temat opieki krytycznej niż relacją z badań w toku. Tematy omawia się szczegółowo, a większość rozdziałów kończy się krótkim, przydatnym podsumowaniem; ogólnie rzecz biorąc, dobrze zinterpretowany tekst jest dobrze zorganizowany, z często wyróżnionymi nagłówkami i wyraźnie pokazanymi akapitami. Istnieje jednak niewielka liczba tabel i schematów (a te ostatnie są odtwarzane tylko w czerni i bieli).
Książka ma pięć sekcji. Pierwszy dotyczy definicji i epidemiologii. Zwięzłe definicje kategorii sepsy są wyraźnie przedstawione w tabeli. Istnieje krótka dyskusja na temat ich historycznego rozwoju i obecnych kontrowersji dotyczących kategoryzacji sepsy jako odrębnych podmiotów. W tej części omówiono również zwiększoną częstość sepsy, tendencje w zidentyfikowanych organizmach i czynniki ryzyka.
Druga część poświęcona patofizjologii sepsy znajduje się w książce. Daje to szczegółowy opis różnych mediatorów stanu zapalnego w posocznicy oraz metabolicznych i swoistych dla narządu zmian w zespole. Istnieją krótkie opisy objawów klinicznych i komplikacji ogólnoustrojowych związanych z sepsą. Każdy układ narządów jest rozpatrywany osobno, z końcową, krótką dyskusją na temat zespołu dysfunkcji wielonarządowych. Ostatnia i najbardziej istotna klinicznie sekcja omawia diagnozę, ocenę i postępowanie w sepsie. Wytyczne dotyczące leczenia są jasno opisane. Podkreślono znaczenie wczesnego i odpowiedniego leczenia przeciwdrobnoustrojowego oraz odpowiedniej resuscytacji płynów, a także korzyści z wentylacji, inotropów i wsparcia żywieniowego. Kontrowersyjne kwestie, takie jak optymalny hematokryt i wybór płynów resuscytacyjnych, prezentowane są dobrze i bezstronnie. Omówiono również kluczowe zagadnienia, takie jak ograniczenia inwazyjnego monitorowania i optymalizacja wspomagania oddychania. Podejście to nie polega na przeglądaniu całej aktualnej literatury, lecz na przedstawieniu krótkiego zarysu tych tematów.
Ten doskonały podręcznik obejmuje wszystkie ważne obszary istotne dla sepsy. Biorąc pod uwagę gwałtowne zmiany w naszej wiedzy na temat podstawy posocznicy, taki podręcznik zawsze będzie pozostawał w tyle za bieżącymi badaniami i może nie odwoływać się do eksperta. Mimo to podstawy się nie zmieniają, a ta książka (szczególnie dwie ostatnie części) ma charakter informacyjny, jest dobrze zbadana i dobrze napisana.
Jane Standen, MB, BS
Royal North Shore Hospital, Sydney, NSW 2065, Australia

David Bihari, FRCP
Szpital Prince of Wales Hospital, Sydney, NSW 2031, Australia

[przypisy: chloropikryna, chemoreceptory, badania ginekologiczne rodzaje ]
[patrz też: objaw tinela, tolperyzon, cykl miesiączkowy śluz ]