Cathepsin D i rokowanie w raku piersi ad 7

Brak związku ze stanem receptora estrogenu sugeruje, że rola 34-kd ciężkiej aczkolwiek katepsyny D jako markera prognostycznego w raku piersi może nie być związana z indukcją ekspresji katepsyny D przez estrogeny. Tabela 4. Tabela 4. Porównanie 199 pacjentów w tym badaniu z pozostałymi 2096 pacjentami z chorobą węzłowo-ujemną. Trudno jest przewidzieć wyniki kliniczne pacjentów z rakiem piersi z ujemnym węzłem chłonnym, chociaż ogólnie są oni uznawani za grupę z dobrym rokowaniem. Przynajmniej 70% z nich nie spodziewa się nawrotu po leczeniu pierwotnym.25 Pacjenci w tym badaniu nie wydawali się radzić sobie równie dobrze. Być może nasze wymagania dotyczące wystarczająco dużej próbki do oznaczenia receptorów i ploidii oraz poziomów katepsyny D miały tendencję do wykluczania mniejszych guzów, dla których rokowanie było lepsze. Rzeczywiście, kiedy 199 pacjentów z chorobą z ujemnym węzłem tu opisanym zostało porównanych z pozostałymi 2096 pacjentami z chorobą węzłów ujemnych w naszej bazie danych (Tabela 4), obecna próbka miała wyższy odsetek guzów większych niż 2 cm i zmniejszone przeżycie wolne od choroby, jak można się było spodziewać. Żadne inne czynniki nie różniły się między tymi dwiema grupami.
Obecnie nie można jednoznacznie przewidzieć, które nawroty choroby wystąpią u 30% pacjentów z rakiem bez węzłów chłonnych. Dokładna bateria czynników prognostycznych może pozwolić pacjentom, u których choroba najprawdopodobniej powróci, na otrzymanie agresywnej terapii adiuwantowej. Obecna ocena pacjentów z chorobą niedotlenienia węzłów obejmuje oznaczenie ich receptora estrogenu i statusu receptora progesteronu w celu identyfikacji osób z większym ryzykiem nawrotu.26 27 28 29 30 Chociaż status receptora estrogenu i status receptora progesteronu nie były statystycznie istotne samodzielnie w grupie 199 pacjentów z rakiem piersi z ujemnym węzłem, mogło to być spowodowane stosunkowo małą próbką.
Innym wskaźnikiem agresywności w nowotworach piersi jest ploidalność (zawartość DNA): guzy z aneuploidalnym DNA, mierzone metodą cytometrii przepływowej, mają większe prawdopodobieństwo nawrotu 6, 31 32 33 Wysokie poziomy katepsyny D stwierdzono częściej w aneuploidach niż w guzy diploidalne (41 procent vs 21 procent), a wśród guzów aneuploidalnych, wyższe poziomy katepsyny D zidentyfikowały pacjentów z bardzo dużym ryzykiem nawrotu. Wysokie poziomy katepsyny D również zidentyfikowały pacjentów z podwyższonym ryzykiem zgonu zarówno w podgrupach progesteronu-dodatnich, jak i -negatywnych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez grant (CA 30195) z National Institutes of Health.
Jesteśmy wdzięczni Mary Nell Baird za pomoc techniczną, Arthurowi Jenningsowi za określenie zawartości komórek nowotworowych w próbkach, dr Suzanne Fuqua za jej cenne sugestie, Judy Wenzel za zbieranie danych i analizę, Davidowi Mascorro za programowanie komputerowe, oraz Sandy Montgomery za przygotowanie manuskryptu.
Author Affiliations
Z Departamentu Medycyny, Oddziałów Onkologii i Endokrynologii, Centrum Zdrowia Uniwersytetu w Teksasie, San Antonio. Prośba o przedruk do Dr. McGuire z Departamentu Medycyny, Oddział Onkologii, University of Texas Health Science Center, 7703 Floyd Curl Dr., San Antonio, TX 78284-7884.

[patrz też: asumin skład, tolperyzon, zhemolizowana krew ]