Bradykardia

Diagnoza różnicowa bradykardii omówiona ostatnio przez Mangrum i DiMarco (wydanie z 9 marca) powinna uwzględniać boreliozę z Lyme.2-4 Tutaj opisujemy pacjenta z zapaleniem tętnicy boreliozą.
Ryc. 1. Ryc. 1. Wpływ terapii antybiotykowej na interwał PR. Dane elektrokardiograficzne od pacjenta z zapaleniem boreliozy z Lyme leczonym ceftriaksonem przez 20 dni stosowano do określenia wpływu leczenia na średni przedział PR. Elektrokardiogram od tego pacjenta uzyskany cztery lata wcześniej wykazał prawidłowy odstęp PR.
U 42-letniego pacjenta wystąpił ostry blok przedsionkowo-komorowy od pierwszego do trzeciego stopnia. Podał, że został ugryziony kleszczem (Ixodes ricinus) na sześć tygodni przed przyjęciem do szpitala. Nie miał gorączki, ale miał niespecyficzny dyskomfort stawów kolanowych i łokciowych oraz nagły spadek fizycznej energii podczas czterech tygodni przed przyjęciem. Nie miał zdarzenia synchronizującego, ale miał zawroty głowy. Przy przyjęciu wyniki badań klinicznych, radiologicznych i echokardiograficznych były prawidłowe. Elektrokardiogram przy przyjęciu wykazał wydłużony odstęp PR równy 0,38 sekundy z prawidłową odpowiedzią komorową. 24-godzinny elektrokardiogram wykazał blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia i przerywany blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia. Najniższe tętno wynosiło 37 uderzeń na minutę. Z powodu tej historii natychmiast rozpoczęliśmy antybiotykoterapię ceftriaksonem, który podawano przez 20 dni (początkowo 4 g na dzień i 2 g na dzień po zakończeniu leczenia), bez rozrusznika, ale z ciągłym monitorowaniem podczas pierwszych dni leczenia. . Efektem leczenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego był stały spadek odstępu PR z więcej niż 0,4 sekundy początkowo do poniżej 0,2 sekundy w dniu 13 – efekt, który utrzymywał się w dniu 31 (Figura 1). Pacjent został wyleczony.
Wyniki badań mikrobiologicznych dla Borrelia burgdorferi były następujące. Test immunoenzymatyczny dla B. burgdorferi był dodatni dla przeciwciał IgG (miano, 1: 320) i ujemny dla przeciwciał IgM. W analizie Western blot dla przeciwciał IgG, surowica reagowała z pasmami przy 18, 60 i 88 kD. W analizie Western blot dla przeciwciał IgM odnotowano reakcje z pasmami o masie 41 kD i słabe reakcje z pasmami przy 21 kd. Ten wzór jest charakterystyczny dla postacute fazy infekcji.
U pacjentów takich jak ten, który opisujemy, należy rozważyć zapalenie serca z Lyme. Chociaż jest to rzadkie, ten stan można skutecznie leczyć za pomocą antybiotyków.
Wolfgang Mitlehner, MD
Turmstr. 21, 10559 Berlin, Niemcy
Wolfgang Bär, MD, Ph.D.
Carl Thiem Klinikum, 03048 Cottbus, Niemcy
4 Referencje1. Mangrum JM, DiMarco JP. Ocena i postępowanie w bradykardii. N Engl J Med 2000; 342: 703-709
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Steere AC, Batsford WP, Weinberg M, i in. Lyme carditis: zaburzenia serca związane z boreliozą. Ann Intern Med 1980; 93: 8-16
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Steere AC. Borelioza. N Engl J Med 1989; 321: 586-596
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Cox J, Krajden M. Objawy sercowo-naczyniowe związane z boreliozą Am Heart J 1991; 122: 1449-1455
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Mitlehner i Bär przypominają nam, że borelioza, zaraźliwa przyczyna bloku przedsionkowo-komorowego, wzrasta z częstotliwością. Zapalenie serca występuje u około 10 procent pacjentów z boreliozą, a przejściowy blok przedsionkowo-komorowy jest częstym objawem kardiologicznym. Na szczęście, jak to było w przypadku pacjenta, którego opisują, okres blokady serca jest zwykle samowystarczalny, a stała stymulacja rzadko jest wymagana u pacjentów z tym zaburzeniem.
J. Michael Mangrum, MD
John P. DiMarco, MD, Ph.D.
University of Virginia Health Sciences Center, Charlottesville, VA 22908
[patrz też: zrosty opłucnowe, zakrzep zatoki jamistej, ginekolog mosina ]
[przypisy: zhemolizowana krew, mch obniżone, czerniak bezbarwnikowy ]