Analiza mutacji dla wykrywania heterozygotycznego i prenatalnej diagnostyki mukowiscydozy czesc 4

Wykrywanie trzustkowej delecji wywołującej delecję powodującej mukowiscydozę z zastosowaniem amplifikacji DNA i oligonukleotydów swoistych dla allelu. Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny i okrążają kobiety. Stałe symbole oznaczają dotkniętych członków, heterozygotów o półstałych symbolach i otwarte symbole bez nośności. NL oznacza autoradiogram z normalnym oligonukleotydem specyficznym dla allelu i MUT autoradiogram ze zmutowanym specyficznym dla allelu oligonukleotydem. X oznacza pustą ścieżkę, do której nie dodano genomowego DNA do reakcji łańcuchowej polimerazy. Litery poniżej symboli rodowodu wskazują haplotypy XV-2c i KM-19, jak opisano w Metodach. Typowe wyniki dla bezpośredniej analizy delecji o trzech zasadach z amplifikacją genomowego DNA i hybrydyzacji z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu przedstawiono na Figurze 1. DNA z chorego dziecka wykazuje hybrydyzację tylko ze zmutowanym specyficznym dla allelu oligonukleotydem (homozygotycznym dla mutacja), podczas gdy DNA od rodziców wykazuje hybrydyzację zarówno z mutantem jak i normalnym oligonukleotydem specyficznym dla allelu (heterozygotycznym pod względem mutacji). Obydwa chromosomy niosące gen mukowiscydozy w tej rodzinie miały typowy haplotyp B dla XV-2c i KM-19 (patrz Metody dla szczegółów haplotypów), podczas gdy oba normalne chromosomy miały haplotyp C. Genotypy nosicieli nosicieli i nosicieli, które opierały się poprzednio na analizie sprzężeń, zostały potwierdzone przez analizę oligonukleotydów specyficznych dla allelu.
Tabela 1. Tabela 1. Analiza mutacyjna mukowiscydozy i normalnych chromosomów. Obecność lub nieobecność delecji o trzech zasadach została określona i skorelowana z haplotypami dla XV-2c i KM-19 dla chromosomów 439 niosących mutację dla mukowiscydozy i 433 normalnych chromosomów poprzez analizę dzieci dotkniętych chorobą i ich rodziców od nie-aszkenazyjskich, białe rodziny, jak pokazano w Tabeli 1. Każde chore dziecko ma dwa chromosomy mukowiscydozy, jedno pochodzące od każdego z rodziców, a każdy z rodziców ma jeden prawidłowy chromosom. Dane potwierdzają, że delecję trzech zasad stwierdzono w większości (75,8%) chromosomów mukowiscydozy w białej populacji. Ta mutacja została znaleziona prawie wyłącznie (96 procent) na chromosomach niosących haplotyp B, co wcześniej wykazano, że jest silnie związane z chromosomami mukowiscydozy.15, 20, 21 Jednakże, delecję trzech zasad nie znaleziono we wszystkich chromosomach mukowiscydozy. niosąc haplotyp B i był sporadycznie obserwowany na chromosomach mukowiscydozy niosących inne haplotypy, jak zaobserwowano w początkowym raporcie tej mutacji.9 Haplotyp B był nadal najczęstszym haplotypem obserwowanym w przypadku chromosomów mukowiscydozy nie zawierających delecji o trzech zasadach, co sugeruje że na tym samym haplotypie może istnieć umiarkowanie powszechna druga mutacja na chromosomach.
Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 1, przewidywane częstości pacjentów z mukowiscydozą homozygotyczną pod względem tej mutacji, heterozygotycznych pod względem tej mutacji i homozygotycznych pod względem braku tej mutacji wynoszą odpowiednio 57,4, 36,7 i 5,9%, podczas gdy obserwowane częstotliwości wyniosły 58,2, 33,7 i 8,0 procent. Może występować niewielki niedobór heterozygot ze względu na preferencyjne kojarzenie się w obrębie grup etnicznych, w których mutacja jest rzadsza (być może rodziny z Europy Południowej20, 21 lub rzadkie niezidentyfikowane rodziny aszkenazy w grupie, patrz poniżej)
[więcej w: choroba niemanna picka, cykl miesiączkowy śluz, nitkowiec podskórny ]