Hemochromatoza: genetyka, patofizjologia, diagnostyka i leczenie

Żelazo jest tak ważne dla funkcjonowania komórki i przeżycia, że paradoksalnie, dziedziczna nieprawidłowość, która powoduje zwiększone wchłanianie żelaza, może w rzeczywistości dać selektywną przewagę. Chociaż ten pomysł może wydawać się uproszczony, mógłby wyjaśnić, w jaki sposób defekt genetyczny, który powstał w starożytności w populacjach północno-zachodniej Europy, rozprzestrzenił się nie tylko na całym świecie, ale także w różnych populacjach. Hemochromatoza jest najczęstszą dziedziczną chorobą metaboliczną. U ssaków, krytyczny regulacyjny punkt kontrolny metabolizmu żelaza znajduje się w jelicie cienkim, gdzie wchłaniane jest żelazo w diecie. W latach siedemdziesiątych, kiedy zaproponowano ogólny model regulacji homeostazy żelaza na poziomie komórkowym, mechanizm molekularnej kontroli metabolizmu żelaza przez jelita był niejasny. Pod koniec lat 90. odkrycie nowych białek o podstawowym znaczeniu w metabolizmie żelaza i transporcie rozpoczęło fazę ogromnego postępu w naszym zrozumieniu kontroli wchłaniania żelaza.
Nic dziwnego, że zmieniły się również koncepcje zaburzeń klinicznych związanych z zaburzeniami wchłaniania żelaza, przeładowaniem żelazem i uszkodzeniem tkanki (tj. Chorobami powodującymi hemochromatozę). Simon i współpracownicy dostarczyli przekonujące dowody w latach 70., że hemochromatoza jest dziedziczna i związana z locus na chromosomie 6. W latach 90. Feder i wsp. Zidentyfikowali gen odpowiedzialny za najczęstszą formę hemochromatozy, otwierając tym samym nową erę w dziedzinie metabolizm żelaza.
Barton i Edwards zgromadzili ekspertów z całego świata, aby pisać wysoce autorytatywne artykuły na temat wszystkich aspektów hemochromatozy. Głównymi tematami są: genetyka molekularna, epidemiologia genetyczna, patofizjologia, zarządzanie kliniczne i badania przesiewowe. Uwzględniono również kwestie etyczne i społeczne związane z hemochromatozą. W całej książce czytelnik może poczuć podekscytowanie wywołane odkryciem genu hemochromatozy (HFE).
Ta książka jest szczególnie silna w swoim omówieniu genetyki klinicznej. Siedem rozdziałów poświęconych jest ważnym zagadnieniom w tej dziedzinie. Specjaliści znajdą aktualne informacje i nieocenione zasoby bibliograficzne. Istnieją obszerne i wyrafinowane dyskusje na temat haplotypów HLA i analizy alleli, epidemiologii i genetyki populacyjnej w populacjach europejskich oraz fascynujących teorii pochodzenia genu HFE. Dla nonspecialists dyskusje na temat niektórych z tych kwestii mogą wydawać się zawiłe i nieco mylące, ponieważ różni autorzy mają nieco inne interpretacje lub akcenty. Dopiero niedawno, wraz z opisem funkcji białka HFE i odkryciem nowych transporterów żelaza, zaczęto wyjaśniać patofizjologię hemochromatozy.
Ponieważ tych ostatnich odkryć nie można uwzględnić w książce, białko HFE i kompleks HFE i receptor transferyny nie występują we wszystkich schematach metabolicznych (z wyjątkiem jednego, w sekcji modelu zwierzęcego), a modele egzogennego żelaza do intoksykacji są omówione zamiast genetycznie zmodyfikowanych modeli (nokaut HFE i knock-in ). Niemniej w konkretnych rozdziałach historycznych koncepcji wchłaniania żelaza i metabolizmu opisano hojną próbą połączenia większości starych i utrwalonych koncepcji fizjologicznych z dostępnymi nowymi danymi.
Sekcja kliniczna zawiera cenne informacje na temat postępowania w hemochromatozie Cała sekcja zajmuje się odkryciami dotyczącymi heterozygot, problem z ważnymi implikacjami klinicznymi i epidemiologicznymi. Jednak nie podkreślono rozbieżności między częstością występowania genotypu a liczbą przypadków zidentyfikowanych przez obserwację kliniczną lub analizę zapisów zgonów.
Książka zawiera dyskusje na temat ważnych zagadnień związanych z badaniem hemochromatozy oraz niezwykły rozdział na temat zagadnień społecznych i etycznych. Ta książka, napisana przez 93 różnych autorów, jest jednak zbiorem interesujących i pouczających rozdziałów, z których każdy przyczynia się do ogólnej treści dyskusji.
Med. Antonello Pietrangelo, Ph.D.
Uniwersytet Modena i Reggio Emilia, 41100 Modena, Włochy

[hasła pokrewne: niewydolność jelit, nitkowiec podskórny, sole amonowe ]
[patrz też: immunofiksacja, kwas dichlorooctowy, nitkowiec podskórny ]