Analiza mutacji dla wykrywania heterozygotycznego i prenatalnej diagnostyki mukowiscydozy ad 8

Dane powiązań, dane powiązań i nierównowagi oraz analizę mutacji można łączyć w celu ilościowej analizy ryzyka z programem MLINK z pakietu LINKAGE.22 Zdolność do wykrywania mutacji mukowiscydozy bezpośrednio pozwala na rozważenie długo oczekiwanej możliwości badania przesiewowego na heterozygotę populacyjną. Jest to skomplikowane przez fakt, że tylko część zmutowanych chromosomów może być wykryta w chwili obecnej. Jak pokazano w tabeli 4, więcej niż połowa zagrożonych par byłaby wykrywana przy obecnej skuteczności analizy mutacji, a 90 procent zagrożonych par byłoby wykrywane, gdyby analiza mutacji była skuteczna w 95 procentach. Jednak obecnie mutację można zidentyfikować u jednego rodzica, ale nie u drugiego, ani u żadnego z rodziców w dużej części zagrożonych par. Tabela 3 pokazuje ryzyko mukowiscydozy u potomstwa takich par. Generalnie, jeśli u jednego z rodziców wykryto mutację mukowiscydozy, ryzyko mukowiscydozy u płodu jest większe niż ryzyko dla ogólnej populacji, ale ryzyko to zmniejsza się, ponieważ zwiększa się skuteczność, z jaką mutacje mogą być wykrywane. Ryzyko dotkniętego płodu jest znacznie zmniejszone, jeśli żaden z rodziców nie ma znanej mutacji. Jeśli mutacja zostanie zidentyfikowana u jednego z rodziców, możliwe byłoby określenie, czy ten rodzic wniesie mutację do płodu. Jednak ta informacja ma ograniczoną wartość nawet w połączeniu z analizą mikroklimat-jelitowy enzymu, ponieważ nieprawidłowy wynik testu na mikroklimfie-jelitach jest zwykle bardziej prawdopodobny, ponieważ reprezentuje wynik fałszywie dodatni niż reprezentację dotkniętego płodu, jak już omówiono w kontekście ryzyka w rodzinie z mukowiscydozą.
Czy populacyjne badania heterozygotyczne powinny rozpocząć się natychmiast. Pozytywne byłoby, gdyby wykryto około 57 procent zagrożonych par; wykryto tylko 9 procent zagrożonych aszkenazyjskich par. Teoretycznie, specyficzność analizy mutacji może wynosić 1,0; to znaczy, stopa fałszywie dodatnia powinna wynosić zasadniczo zero. W praktyce warianty genetyczne w miejscach starterów reakcji łańcuchowej polimerazy23 lub w miejscu oligonukleotydowym specyficznym dla allelu mogą powodować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne (co stwierdzono w trzech przedmiotach z naszej serii). Pewne opóźnienie może być odpowiednie, ponieważ prawdopodobnie wkrótce zostaną zidentyfikowane dodatkowe mutacje, co umożliwi bardziej skuteczny program wykrywania nośników. Chociaż należy szybko zidentyfikować dodatkowe mutacje, duża liczba mutacji może odpowiadać za ostatnie kilka procent chromosomów mukowiscydozy. Wydaje się, że w chwili obecnej należy zainicjować programy pilotażowe w zakresie badań przesiewowych na obecność heterozygotów w populacji, z oczekiwaniem, że takie programy staną się szeroko rozpowszechnione bardzo szybko. Niedawne badanie postaw genetyków z 18 krajów wskazało na znaczne różnice dotyczące preferowanego wieku badań przesiewowych i tego, czy badania przesiewowe powinny być wymagane, czy tylko za zgodą.24 Opcja badania przesiewowego na obecność mukowiscydozy prawdopodobnie stanie się standardem opieki w wielu krajach. kraje w przyszłości. Dostawcy opieki zdrowotnej powinni zaplanować ten rozwój
[przypisy: kulki gejszy do czego sa, kwas dichlorooctowy, rzucawka ciążowa ]